orebakken vinter.jpg

DRIFTSBYGNING

Ny driftsbygning for Orebakken borettslag

Orebakken borettslag består av mer enn 400 leiligheter og eier en eiendom på over 50 mål i Oslo. Driftsbygningen skal sikre gode arbeidsvilkår for borettslagets fast ansatte vaktmestere og bidra til å effektivisere drift og vedlikehold. Tiltaket er plassert inn i en skråning på tomten og tilpasser seg eksisterende bebyggelse i materialbruk. 

Fasade øst.jpg
Fasade nord.jpg