DRIFTSBYGNING

Ny driftsbygning for Orebakken borettslag

Orebakken borettslag består av mer enn 400 leiligheter og eier en eiendom på over 50 mål i Oslo. Driftsbygningen skal sikre gode arbeidsvilkår for borettslagets fast ansatte vaktmestere og bidra til å effektivisere drift og vedlikehold. Tiltaket er plassert inn i en skråning på tomten og tilpasser seg eksisterende bebyggelse i materialbruk. 

Hallings gate 5, 0170 Oslo / e-post: post@am-h.no

  • Facebook
  • Instagram
SG_GULL_SORTBOKS.png